Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Mokotów > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja ( do 30 stycznia 2008 ) > Informacje dotyczące trwających konkursów

Informacje dotyczące trwających konkursów

  Drukuj
 

 Ogłoszenie z dnia 2008-01-03 ________________________________________________

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy poszukuje kandydata na stanowisko

INSPEKTOR
W  DZIALE  FINANSOWO - KSIĘGOWYM

Do  głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi :

 • prowadzenie księgowości,
 • dekretacja dokumentów podlegających zaksięgowaniu,
 • prowadzenie ewidencji zapotrzebowanie na środki finansowe,
 • uzgadnianie analityki wydatków z syntetyką,
 • opracowywanie sprawozdań i analiz z wykonania budżetu.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie o profilu ekonomicznym lub pokrewnym,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pomocy społecznej.
 • Znajomość zasad rachunkowości oraz umiejętność sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
 • umiejętność pracy na komputerze ( obsługa programów Excel, Word )
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • 380 życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy,
 • kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz .U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm”.

Dodatkowe dokumenty:

 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 • list motywacyjny
 • referencje.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów osobiście lub przesłanie pocztą  ( decyduje data stempla pocztowego ) na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Mokotów
m. st. Warszawy
ul. Falęcka 10
02-545 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym”

Termin składania ofert upływa  dnia 18.01.2008 r.

 

 

 
 
Wprowadził Mróz Andrzej 09-10-2007
Aktualizujący Mróz Andrzej 04-01-2008
Zatwierdzający Wąsik Ewa 04-01-2008
Publikujący Łukasz Czupryński 14-01-2008
Liczba odwiedzin: 2815
Rejestr zmian